• Home
  • Heijstek Juridisch Advies

Hoe verwijs je naar een algemene voorwaarden?

Een algemene voorwaarden opstellen is één van de eerste dingen die een ondernemer doet wanneer hij of zij een eigen bedrijf begint. Door een algemene voorwaarden te laten opstellen bescherm je jezelf tegen aansprakelijkheid. Je kunt de algemene voorwaarden zelf opstellen wanneer je genoeg kennis hebt over verscheidene rechten. Echter kun je ook een jurist inschakelen zoals Maatwerk Jurist. Wanneer je algemene voorwaarden staat valt er nog één ding te doen; het verwijzen naar de algemene voorwaarden. Maar hoe doe je dit precies? Er bestaan verschillende manieren om te verwijzen naar de algemene voorwaarden, zodat je voldoet aan jouw informatieplicht. In dit blog behandelen we de mogelijkheden.

In de offerte verwijzen naar de algemene voorwaarden

Door de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te benoemen in je offerte voldoe je aan een goede manier aan de informatieplicht. Je kan de algemene voorwaarden als bijlage toevoegen bij de offerte. Hetzelfde geldt voor wanneer je de offerte via de mail opstuurt. Onthoud wel dat je in de offerte dan moet verwijzen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Met een link verwijzen naar de algemene voorwaarden

Mocht de overeenkomst met je klant via de mail tot stand komen, dan kun je doormiddel van een link in de e-mail verwijzen naar de algemene voorwaarden. Ook hier moet je in de e-mail verwijzen naar de algemene voorwaarden. Mocht er op de link geklikt worden, dan dienen de algemene voorwaarden op een dergelijke wijze op de website gepresenteerd worden. De algemene voorwaarden dienen eenvoudig kunnen worden geprint en worden opgeslagen. Het is daarom aan te raden dit in de vorm van een PDF-bestand te doen.

In het contract verwijzen naar de algemene voorwaarden

Je kunt het hanteren van een algemene voorwaarden benoemen in een schriftelijk contract. Doe dit doormiddel van een apart artikel genaamd ‘Algemene voorwaarden’ toe te voegen in het contract. Dit kun je het beste aan het einde van het contact neerzetten. Zorg er voor dat je in dit artikel benoemd dat de algemene van toepassing zijn. De algemene voorwaarden kun je dan als bijlage bij het contract toevoegen.

Adoptierecht Alkmaar

Bij het adopteren van een kind komen diverse factoren kijken. Het gaat niet alleen om de emotionele aspecten maar ook om een aantal juridische procedures en regelgeving. Weinig mensen zijn echter op de hoogte van hoe een en ander in zijn werk gaat en wat hierbij komt kijken.

Wanneer vindt er adoptie plaats?

Een kind kan worden opgegeven voor adoptie als de ouders zijn overleden of afstand van het kind doen. Dit kan om diverse redenen gebeuren zoals bijvoorbeeld omdat de ouder niet voor het kind kan of wil zorgen.

Adoptie is voor alle betrokken partijen een ingrijpende maatregel. Daarom zijn er wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een adoptie plaats kan vinden.

Wie komen er in aanmerking om kinderen te adopteren?

In Nederland is adoptie mogelijk voor zowel alleenstaanden als stellen. Deze stellen mogen zowel van verschillende geslachten als van hetzelfde geslacht zijn.

Het is niet mogelijk om een kind te adopteren door twee broers en zussen of door een ouder en zijn of haar kind. Ook kan een kind niet geadopteerd worden door een grootouder.

Indien een adoptieverzoek door een stel wordt ingediend moeten zij reeds drie jaar met elkaar samenwonen. Dat is ook zo als een stiefouder het kind van zijn partner wil adopteren. Een uitzondering op deze regel is als de relatie al bestond op het moment dat het kind werd geboren.

Aan welke voorwaarden moet een adoptieouder voldoen?

Het is niet mogelijk om een kind te adopteren als een van de toekomstige ouders is veroordeeld voor bepaalde misdrijven. Denk hierbij aan levensdelicten zoals moord tot aan valsheid in geschrifte. Ook als er sprake is geweest verwaarlozing of misbruik van een ander kind kan diegene geen kind adopteren.

Daarnaast zijn er nog diverse voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een kind geadopteerd mag worden. Allereerst moet de adoptie in het belang van het kind zijn en het kind moet minderjarig zijn. Kinderen ouder dan 12 jaar mogen geen bezwaar hebben tegen het feit dat ze worden geadopteerd. Is dit wel het geval dan kan dit de adoptie onmogelijk maken.

De adoptieouder moet minimaal 18 jaar ouder dan het kind zijn om scheve leeftijdsverhoudingen tegen te gaan.

Als de moeder van het kind nog geen 16 jaar oud is kan het kind niet geadopteerd worden. Als zij jonger is kan zij nog geen correcte afweging maken over deze kwestie.

Voordat tot adoptie kan worden overgegaan moet het kind reeds minimaal 1 jaar door de adoptanten worden verzorgd en opgevoed. Uitzondering op deze regel is wanneer de moeder van het kind een relatie heeft met een andere vrouw ten tijde van de geboorte.

Tip: raadpleeg de website van adoptierecht expert Advocatenkantoor Appelman uit Alkmaar.

Hulp bij letselschade, welke opties zijn er?

Een ongeluk is al vervelend genoeg, zeker wanneer je daarbij ook nog eens letselschade hebt opgelopen. Deze schade krijg je vergoed, maar hier moet je vaak wel wat voor doen. De kans is groot dat je daar helemaal niet mee bezig bent zo vlak na een ongeluk, maar gelukkig kunnen anderen dit ook voor je doen. Hier zijn zelfs verschillende opties voor, zodat jij rustig kunt herstellen.

Altijd hulp van een advocaat die gespecialiseerd en ervaren is

Het laatste wat je wilt, is dat je wordt geholpen door een stagiair of een jurist die niet gespecialiseerd is in letselschade. Gebeurt dit wel, dan is de kans aanwezig dat je achteraf te horen krijgt dat de kosten niet volledig vergoed worden. Dit gebeurt meestal pas jaren later, waardoor er niks meer aan te doen is. Zorg dus dat je altijd de hulp krijgt van een letselschadeadvocaat die de juiste studies heeft gevolgd. Zoek je een letseladvocaat? De Letselschade Helpdesk staat graag voor je klaar.

Huishoudelijke hulp

Is er sprake van letselschade en kun je daardoor het huishouden niet meer doen? Dan is degene die aansprakelijk is voor de schade ook verplicht de kosten voor de huishoudelijke hulp te vergoeden. Hierbij wordt er rekening gehouden met normbedragen. Echter, mocht het zo zijn dat de werkelijke kosten voor de hulp hoger uitvallen, dan moet degene die aansprakelijk is deze ook gewoon betalen.

Ook wanneer je partner of echtgenoot de werkzaamheden heeft overgenomen omdat je dit door de letselschade niet zelf meer kan, moet de aansprakelijke partij de kosten hiervan vergoeden.

Advocaat letsel

Wanneer je in het ziekenhuis of revalidatiecentrum herstelt

Moet je herstellen in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum, dan heb jij als slachtoffer recht op een daggeldvergoeding. Dit geldt voor elke dag dat je in het ziekenhuis of centrum verblijft. Deze vergoeding is bedoeld voor de kosten van het bed en kleding in het ziekenhuis, extra telefoonkosten, de aanschaf of het huren van tijdschriften en boeken, het huren van films, spellen en een televisie, het aanschaffen van bloemen, fruit en consumpties.

Wat doet een advocaat arbeidsrecht?

Een advocaat arbeidsrecht verleent juridische bijstand als het gaat om het arbeidsrecht. Hierbij kan een advocaat arbeidsrecht zowel werkgevers als werknemers bijstaan en is deze daardoor in staat een zaak vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Maar wat is dat nu arbeidsrecht? En wat zijn de werkzaamheden van een advocaat arbeidsrecht? In deze blog de antwoorden op deze vragen.

Wat is arbeidsrecht?

In de Nederlandse rechtsspraak is er een indeling in categorieën, de rechtsgebieden. Bij deze indeling is er allereerst een hoofdindeling, dit is geen vaste indeling maar meestal zijn er drie rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Elk van deze rechtsgebieden is ook weer onderverdeeld in rechtsgebieden. Deze laatste rechtsgebieden bevatten specialisaties en aandachtsgebieden. Het arbeidsrecht is zo’n specialisatie.

Een advocaat Arbeidsrecht houdt zich bezig met alle wet- en regelgeving op het gebied van werk. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel arbeidsrecht en het collectief arbeidsrecht.

Bij het collectief arbeidsrecht gaat het om een groep, het collectief. Hierbij zijn de werknemers voornamelijk vertegenwoordigd door ondernemingsraden en vakbonden, de belangen van de werkgevers worden behartigd door werkgeversorganisaties.

Het individueel arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer. Dit omvat de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever.

De werkzaamheden van een advocaat arbeidsrecht

Zoals in stukje over arbeidsrecht te lezen valt, betreft het arbeidsrecht de relatie tussen werkgever en werknemer. En bij die relatie gaat het om meer dan het opstellen van een arbeidsovereenkomst maar bijvoorbeeld ook om een reorganisatie, een concurrentiebeding of een loonconflict.

Het is dus goed om te weten dat je in het geval van een conflict tussen werkgever en werknemer je kunt terugvallen op een advocaat arbeidsrecht. Juridische bijstand kun je ook krijgen als je niet zeker weet wat je rechten zijn of als je vermoedt dat er sprake is van onrechtmatig handelen.

Wanneer een advocaat arbeidsrecht voor je aan de slag gaat zal deze over het algemeen de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het verzorgen van de communicatie (brieven, e-mails enz.) gericht aan de andere partij.
  • Overleggen met (de advocaat van) de andere partij.
  • Het uitwerken van voorstellen gericht aan de andere partij. Dit zal eerst in concept gebeuren zodat je weet wat het voorstel is.
  • Als er een gerechtelijke procedure is dan zal een advocaat arbeidsrecht de benodigde processtukken opstellen en indienen. Daarnaast zal de advocaat namens jou het woord voeren bij de betreffende rechtbank of gerechtshof.

Letselschade advocaat Utrecht: waar vind je deze?

Wanneer je letselschade hebt opgelopen, is het vinden van een letselschade advocaat Utrecht zeer belangrijk. Letselschade is vervelend, héél erg vervelend zelfs. Niet alleen doet het natuurlijk veel pijn als je een ongeluk hebt, maar er komt ook erg veel bij kijken. Zo zal de schade bijvoorbeeld ook door iemand betaald moeten worden. De rekeningen van het ziekenhuis en het inkomen dat je misloopt, worden natuurlijk niet vanzelf betaald. Is jouw werkgever schuldig aan het ongeluk, omdat je op de werkvloer bijvoorbeeld niet met veilig materiaal werkt? Dan is het belangrijk dat de werkgever aansprakelijk gesteld wordt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een verkeersongeluk, de persoon die schuldig is aan het ongeluk zal moeten betalen. Dit kan je alleen bewijzen door de hulp in te roepen van een letselschade advocaat in Utrecht.

Met wat voor kosten krijg je te maken?

Je krijgt met veel verschillende kosten te maken als je letselschade hebt opgelopen. Natuurlijk krijg je medische kosten, maar daarnaast zijn er nog veel meer kosten. Denk bijvoorbeeld ook maar aan vervoerskosten en aan inkomen dat je misloopt. Uiteindelijk kan een ongeval je ontzettend veel geld kosten. Dit is natuurlijk niet de bedoeling als een ander de oorzaak is. Daarom is het zo belangrijk dat je een goede advocaat inschakelt. Deze kan je vervolgens helpen om ervoor te zorgen dat de ander aansprakelijk gesteld wordt. Zodra er bewezen is dat jij niets aan het ongeval kon doen, dan hoef jij de kosten natuurlijk ook niet meer te betalen!

Wie is er nou echt aansprakelijk?

Wie er aansprakelijk is voor een ongeval is afhankelijk van de situatie. Een werkgever is verplicht om het werken zo veilig mogelijk te maken. Als jij elke dag op een gammele ladder moet gaan staan voor je werk, dan zal je werkgever aansprakelijk zijn als je er afvalt. Als er een goede ladder aanwezig is, maar je desondanks op een oude stoel gaat staan, dan ben jij aansprakelijk. Bij een auto ongeluk is het meestal vrij eenvoudig om te bepalen wie er aansprakelijk is, aangezien er duidelijke verkeersregels zijn. Het is echter nooit een gek idee om een goede advocaat in te schakelen bij letselschade.

Wat voor advocaat heb je nodig?

Als je letselschade hebt opgelopen, zal je het beste ook daadwerkelijk voor een advocaat kunnen kiezen die hierin gespecialiseerd is. Een advocaat die zich al jaren bezighoudt met letselschade zal op dit gebied natuurlijk het meeste voor je kunnen betekenen. Ervaring is dus zeer belangrijk, maar het is niet het enigste ingrediënt voor succes. Zo moet een advocaat ook gewoon de juiste aanleg hebben voor het vak. Een zeer goede advocaat waarvoor je kunt kiezen is bijvoorbeeld Dolderman. Bij Dolderman Letselschade Advocaten zijn ze gespecialiseerd in letselschade. Dit is echter niet het enigste voordeel van deze advocaten, ze zijn hier ook gewoon erg goed in het vak! Hierdoor is de kans het grootste dat jij zonder schade blijft zitten. Ben je benieuwd naar wat deze advocaten allemaal voor je kunnen betekenen? Dan is het verstandig om op de website van het bedrijf te kijken.

Het beste advies bij letsels na een ongeval

Je hoopt natuurlijk dat je nooit een ongeval zal hebben, maar soms is het leven nu eenmaal onvoorspelbaar. Bij een ernstig ongeval met letselschade kan een advocaat je helpen met de praktische zaken en hij of zij kan je advies geven over de wetgeving. Verzekeraars hebben er alle belang bij om de zaken snel en goedkoop af te handelen. Na een ongeval ben je ongetwijfeld wat door elkaar geschud en ook jij wil dat dit snel voorbij is zodat je terug kan naar je oude leventje. Dit is echter net het moment dat je even moet proberen het overzicht te houden. Wat zijn de werkelijke kosten? Zijn er gevolgen in de toekomst die je op dit moment nog niet kan inschatten? Hoe zit het met de kosten die je hebt omdat je misschien een tijdje niet meer kan werken? Een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade kan je met deze vragen helpen. Dit is iemand die aan jouw kant staat en die voor jouw belangen vecht.

Val tijdens het werken

De belangrijkste reden waarom mensen liever geen advocaat onder de arm nemen, is omdat ze bang zijn voor de hoge kosten. Dat is natuurlijk een terechte bezorgdheid. Daarom is het slim om van in het begin de voorwaarden van de samenwerking goed vast te leggen. Je vraagt best een offerte voor je beslist om met een advocatenkantoor samen te werken. Zo weet je beter waar je aan toe bent. Voor kleine ongevallen met lichte schade kan het beter zijn om gewoon direct met de verzekeraar te praten. Als de schade echter aanzienlijk is en zeker als je voor de rechter moet komen, is het echter aan te raden om professionele hulp in te schakelen. Je vermijdt ook heel wat kopzorgen voor jezelf. Een advocaat die zich specialiseerde in letselschade weet immers alles van de wetgeving, van de financiële gevolgen en van de praktische zaken die in orde gebracht moeten worden.

De rol van de advocaat tijdens de echtscheiding

Wanneer twee mensen uit elkaar gaan, is dat meestal een emotionele periode. Wanneer die twee mensen dan bovendien samen kinderen hebben, een huis gekocht hebben en wanneer de financiën gedeeld worden, dan wordt het ook praktisch en juridisch een ingewikkelde zaak. In Nederland is men verplicht een advocaat in te schakelen voor een echtscheiding. De advocaat is immers de enige partij die het scheidingsconvenant kan indienen bij de rechter. Dit is een lijst met de afspraken die onderling gemaakt werden. Daar staat dus in hoe de bezittingen verdeeld zullen worden en hoe de zorg voor de kinderen georganiseerd zal worden.

Om het scheidingsconvenant op te stellen, heb je geen advocaat nodig. Als je als vrienden uit elkaar gaat, dan is het misschien mogelijk om gewoon met zijn tweetjes aan tafel te zitten en samen de regels op te stellen. Als het wat moeilijker gaat, kan je ook een bemiddelaar inschakelen. Dat is iemand die mensen helpt om de praktische zaken te beslissen en ervoor te zorgen dat geen van beide partijen benadeeld wordt.

In sommige gevallen is het nodig om van in het begin een advocaat in te schakelen. Een goede advocaat kan het onderhandelen in goede banen leiden en ervoor zorgen dat zijn of haar cliënt er met een goede deal vanaf komt. Een advocaat is uiteraard niet gratis, maar in sommige gevallen, wanneer het om veel geld gaat, is een advocaat de beste oplossing. Geld haalt niet bepaald het beste naar boven in de mens. Bovendien heeft jouw advocaat dan enkel contact met de advocaat van je partner, dus hoeven jullie elkaar niet meer heel de tijd te zien. Bij sommige stukgelopen huwelijken is dat de beste oplossing. Als de relatie zo giftig geworden is dat er enkel nog gevochten wordt, is een advocaat als buffer een dure, maar effectieve oplossing.

Hoe vind je de juiste advocaat?

De meeste mensen zullen op een bepaald moment in hun leven een advocaat nodig hebben. Elke advocaat heeft zo zijn of haar specialisatie. De advocaten in Nederland zijn opgedeeld volgens rechtsgebied. De bekende advocaten die je op televisie ziet zijn meestal strafrecht advocaten. Zij verdedigen mensen die ervan verdacht worden een misdrijf gepleegd te hebben. Maar niet enkel vermeende misdadigers hebben al eens een advocaat nodig.

Er zijn ook advocaten die zich specialiseren in civiel recht. Dan gaat het over kleinere geschillen tussen individuen onderling, tussen bedrijven en individuen of tussen bedrijven onderling. Over deze zaken wordt beslist door een rechter in een civiele rechtbank. Dat kan over allerlei zaken gaan, van burenruzies tot conflicten over arbeid en huur. Ook echtscheidingen komen voor de civiele rechtbank.

Je kan altijd op zoek gaan naar een advocaat via het telefoonboek of via een google search. Maar hoe weet je dat je bij een goede advocaat terecht komt? Als eerste stap kan je best even rondvragen bij vrienden en familie. Ongetwijfeld heeft iemand die je kent al eens gebruik moeten maken van de diensten van een advocaat. Een persoonlijke aanbeveling is in dit geval beter dan de goede raad op het internet. Zelfs als deze advocaat niet de juiste specialisatie heeft voor jouw probleem, kan hij je ongetwijfeld doorverwijzen naar een van zijn collega’s.

Informeer zeker eerst even wat de kosten zijn, want de prijs van een advocaat is erg uiteenlopend en ligt tussen de 70 en de 400 euro per uur. Leg tijdens een kennismakingsgesprek jouw probleem voor en vraag een duidelijke offerte voor de gevraagde hulp. Naast de prijs en de juiste specialisatie is er nog een doorslaggevend argument voor de keuze van een advocaat en dat is de communicatie. Je kiest best voor een advocaat waar je gemakkelijk mee kan praten. Als het niet klikt tussen jou en de advocaat en de communicatie is stroef van bij het begin, dan zoek je best nog even verder naar een andere kandidaat.