Adoptierecht Alkmaar

Bij het adopteren van een kind komen diverse factoren kijken. Het gaat niet alleen om de emotionele aspecten maar ook om een aantal juridische procedures en regelgeving. Weinig mensen zijn echter op de hoogte van hoe een en ander in zijn werk gaat en wat hierbij komt kijken.

Wanneer vindt er adoptie plaats?

Een kind kan worden opgegeven voor adoptie als de ouders zijn overleden of afstand van het kind doen. Dit kan om diverse redenen gebeuren zoals bijvoorbeeld omdat de ouder niet voor het kind kan of wil zorgen.

Adoptie is voor alle betrokken partijen een ingrijpende maatregel. Daarom zijn er wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een adoptie plaats kan vinden.

Wie komen er in aanmerking om kinderen te adopteren?

In Nederland is adoptie mogelijk voor zowel alleenstaanden als stellen. Deze stellen mogen zowel van verschillende geslachten als van hetzelfde geslacht zijn.

Het is niet mogelijk om een kind te adopteren door twee broers en zussen of door een ouder en zijn of haar kind. Ook kan een kind niet geadopteerd worden door een grootouder.

Indien een adoptieverzoek door een stel wordt ingediend moeten zij reeds drie jaar met elkaar samenwonen. Dat is ook zo als een stiefouder het kind van zijn partner wil adopteren. Een uitzondering op deze regel is als de relatie al bestond op het moment dat het kind werd geboren.

Aan welke voorwaarden moet een adoptieouder voldoen?

Het is niet mogelijk om een kind te adopteren als een van de toekomstige ouders is veroordeeld voor bepaalde misdrijven. Denk hierbij aan levensdelicten zoals moord tot aan valsheid in geschrifte. Ook als er sprake is geweest verwaarlozing of misbruik van een ander kind kan diegene geen kind adopteren.

Daarnaast zijn er nog diverse voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een kind geadopteerd mag worden. Allereerst moet de adoptie in het belang van het kind zijn en het kind moet minderjarig zijn. Kinderen ouder dan 12 jaar mogen geen bezwaar hebben tegen het feit dat ze worden geadopteerd. Is dit wel het geval dan kan dit de adoptie onmogelijk maken.

De adoptieouder moet minimaal 18 jaar ouder dan het kind zijn om scheve leeftijdsverhoudingen tegen te gaan.

Als de moeder van het kind nog geen 16 jaar oud is kan het kind niet geadopteerd worden. Als zij jonger is kan zij nog geen correcte afweging maken over deze kwestie.

Voordat tot adoptie kan worden overgegaan moet het kind reeds minimaal 1 jaar door de adoptanten worden verzorgd en opgevoed. Uitzondering op deze regel is wanneer de moeder van het kind een relatie heeft met een andere vrouw ten tijde van de geboorte.

Tip: raadpleeg de website van adoptierecht expert Advocatenkantoor Appelman uit Alkmaar.