Wat doet een advocaat arbeidsrecht?

Een advocaat arbeidsrecht verleent juridische bijstand als het gaat om het arbeidsrecht. Hierbij kan een advocaat arbeidsrecht zowel werkgevers als werknemers bijstaan en is deze daardoor in staat een zaak vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Maar wat is dat nu arbeidsrecht? En wat zijn de werkzaamheden van een advocaat arbeidsrecht? In deze blog de antwoorden op deze vragen.

Wat is arbeidsrecht?

In de Nederlandse rechtsspraak is er een indeling in categorie├źn, de rechtsgebieden. Bij deze indeling is er allereerst een hoofdindeling, dit is geen vaste indeling maar meestal zijn er drie rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Elk van deze rechtsgebieden is ook weer onderverdeeld in rechtsgebieden. Deze laatste rechtsgebieden bevatten specialisaties en aandachtsgebieden. Het arbeidsrecht is zo’n specialisatie.

Een advocaat Arbeidsrecht houdt zich bezig met alle wet- en regelgeving op het gebied van werk. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel arbeidsrecht en het collectief arbeidsrecht.

Bij het collectief arbeidsrecht gaat het om een groep, het collectief. Hierbij zijn de werknemers voornamelijk vertegenwoordigd door ondernemingsraden en vakbonden, de belangen van de werkgevers worden behartigd door werkgeversorganisaties.

Het individueel arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer. Dit omvat de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever.

De werkzaamheden van een advocaat arbeidsrecht

Zoals in stukje over arbeidsrecht te lezen valt, betreft het arbeidsrecht de relatie tussen werkgever en werknemer. En bij die relatie gaat het om meer dan het opstellen van een arbeidsovereenkomst maar bijvoorbeeld ook om een reorganisatie, een concurrentiebeding of een loonconflict.

Het is dus goed om te weten dat je in het geval van een conflict tussen werkgever en werknemer je kunt terugvallen op een advocaat arbeidsrecht. Juridische bijstand kun je ook krijgen als je niet zeker weet wat je rechten zijn of als je vermoedt dat er sprake is van onrechtmatig handelen.

Wanneer een advocaat arbeidsrecht voor je aan de slag gaat zal deze over het algemeen de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het verzorgen van de communicatie (brieven, e-mails enz.) gericht aan de andere partij.
  • Overleggen met (de advocaat van) de andere partij.
  • Het uitwerken van voorstellen gericht aan de andere partij. Dit zal eerst in concept gebeuren zodat je weet wat het voorstel is.
  • Als er een gerechtelijke procedure is dan zal een advocaat arbeidsrecht de benodigde processtukken opstellen en indienen. Daarnaast zal de advocaat namens jou het woord voeren bij de betreffende rechtbank of gerechtshof.